Overholder I den nye persondataforordning?


Vi ved, at EU forordninger ikke er hverdagskost for ret mange virksomheder. Derfor giver vi jer nu en håndsrækning, der kan støtte jer i jeres nye forpligtelser.

Pr. 25. maj 2018 træder EU's nye forordning om beskyttelse af persondata i kraft. Forordningen er en stramning i forhold til vores gældende Persondatalov. Derfor vil der, også for jer, være behov for tilpasninger og justeringer.

Hvem er omfattet af de nye regler?
Alle virksomheder og organisationer, der behandler personoplysninger er omfattet af de nye regler.

Hvad betyder forordningen for jer?
Forordningen betyder en skærpelse af jeres ansvar og forpligtelser i behandlingen af personoplysninger og en styrkelse af borgernes rettigheder.

Datatilsynet har formuleret 12 spørgsmål, der skal hjælpe virksomheder med at blive klar til at overholde forordningen:

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?
2. Hvilke personoplysninger behandler I?
3. Hvilken information giver I de registrerede?
4. Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?
5. På hvilket retligt grundlag behandler I personoplysninger?
6. Hvordan indhenter I samtykke?
7. Behandler I personoplysninger om børn?
8. Hvad skal I gøre ved brud på persondatasikkerheden?
9. Er jeres behandlinger forbundet med særlige risici?
10. Har I indtænkt databeskyttelse i jeres it-systemer?
11. Hvem er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål i jeres organisation?
12. Driver I virksomhed i flere lande?


Føler I jer klar til at håndtere den nye forordning efter disse spørgsmål?

Sådan sikrer I jeres vandværk
Kompliceret stof kræver professionel hjælp. Derfor har MHV Development indgået et samarbejde med IDEAL Advokatfirma, der kan støtte alle Aqualog kunder. Vi har indgået aftale om forskellige pakkeløsninger, der passer til jeres vandværks behov for vejledning for at kunne overholde forordningen. Uanset om jeres behov er en kort vejledning og I herefter kan klare resten selv, eller I har brug for, at andre tager over, er der en pakkeløsning til jer.

Gør Det Selv: 2000,- ekskl. moms
Vandværket modtager en vejledning på 1-2 sider, som overordnet beskriver, hvad der skal kontrolleres i forbindelse med persondataforordningen. Derudover modtager vandværket guidelines, fortegnelse over behandlingsaktiviteter mv.

Let rådgivning: 7000,- ekskl. moms
Vandværket modtager et spørgeskema. På baggrund af svarene vurderer IDEAL Advokatfirma, om vandværket er på rette vej i forhold til overholdelse af forordningen eller ej. Og vandværket får let individuel rådgivning. Derudover modtager vandværket guidelines, fortegnelse over behandlingsaktiviteter mv.

Complianceprojekt: fra 30.000,- ekskl. moms
IDEAL Advokatfirma håndterer sagen som et generelt persondataretligt projekt og udarbejder på baggrund af spørgeskema og samtaler med vandværket en konkret rapport. Derudover modtager vandværket individuelt tilpassede guidelines, fortegnelse over behandlingsaktiviteter mv. IDEAL Advokatfirma sikrer altså, at vandværket, i al væsentlighed, fremadrettet overholder forordningen.

Projekt koster mellem 30 - 60.000 kr. ekskl. moms, alt efter om der er medarbejdere ansat, og hvor mange processer vandværket på forhånd har sat i system.

Hvilken pakke passer jeres vandværk?
MHV Development vil forsat være kontaktperson, mens IDEAL Advokatfirma udarbejder de nødvendige vejledninger og dokumentudkast. Så skriv eller ring til os, og vi hjælper jer videre. Sammen får vi styr på den nye persondataforordning.

Kontakt:
Mark Vibæk
Mail: mark@mhv.dk
Mobil: 40109496