★★★★★ Læs brugernes anmeldelser på Trustpilot ★★★★★

Kurser:


I samarbejde med DGE kan Aqualog nu tilbyde alle vandværker samt firmaer flere forskellige relevante kurser.


Drift og hygiejnekursus, udvidet


Til større vandværker tilbyder vi et 7,5 timers kursus i drift og hygiejne. Kurset er tilrettelagt jf. bekendtgørelse nr. 132 af 08/02/2013 Der tillægges kørselsgodtgørelse på 150 kr. pr. person til undervisere


Program

 

10-10.30: Kaffe/the og rundstykker

 

10.30-12.30. Vandforsyningsdrift

Pkt. 1: Vandværkets opbygning
Pkt. 2: Boringer
Pkt. 4: SRO
Pkt. 5: Beholderanlæg
Pkt. 7: Indretning af ledningsnet
Pkt. 9: Beredskab og forsyningssikkerhed
Pkt. 10: Forebyggelse af forureninger
Pkt. 11: Kvalitetssikring af vandforsyning
Pkt. 14: Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem

 

12.30-13.30: Frokost

 

13.30-14.45: Vandværkshygiejne

Pkt. 3: Vandbehandling
Pkt. 6: Udformning og indretning af vandværk
Pkt. 8: Vandkvalitet
Pkt. 12: Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer
Pkt. 13: Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer
Pkt. 15: Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet
Pkt. 16: Gode hygiejneregler
Pkt. 17: Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganisme

 

14.45-15.15: Kaffe og kage

 

15.15-16.00: Opgaver

 

16.30-17.30: Spørgsmål og afrunding

 

Kursusundervisere:

 

DGE. Knud Pedersen, Hydrogeolog

 


Varighed: 7,5 time

Deltagere: 1 - 20 personer


Pris pr. hold: DKK 25000,-

Alle priser er ekskl. moms.


Kontaktperson:
Marie Mørk Andersen
Tlf.: 30228039
Email: mma@dge.dk